– Λήψεις ουρηθρικών εκκριμάτων και καλλιέργειες  (Αερόβια & αναερόβια καλλιέργεια, Άμεση μικροσκοπική για μύκητες, τριχομονάδες, neisser, κόκκους, Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia)

– Πλήρεις καλλιέργειες σπέρματος (Αερόβια & αναερόβια καλλιέργεια, Άμεση μικροσκοπική για μύκητες, τριχομονάδες, neisser, κόκκους, Mycoplasma, Ureaplasma,)

– Σπερμοδιάγραμμα – Έλεγχος γονιμότητας

– PSA, FPSA, Λόγος FPSA/PSA