– Καρδιακά ένζυμα – Τροπονίνη Υψηλής ευαισθησίας (High sensitivity)

– Ορμόνες θυρεοειδούς

– Ορμόνες γυναικολογικές, ανδρικού άξονα