Έλεγχος Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου

Έλεγχος Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Και Αξία Διάγνωσης Του Σε Γυναίκες Αναπαραγωγικής Ηλικίας

Είναι μια προθρομβωτική διαταραχή με εκδηλώσεις τόσο από τη φλεβική όσο και από την αρτηριακή κυκλοφορία. Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση των κάτω άκρων και τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά είναι οι πιο συχνές εκδηλώσεις του. Εκδηλώσεις όμως μπορεί να υπάρχουν από οποιοδήποτε όργανο ή ιστό με προσβολή του αγγειακού του δικτύου.

Σε ένα μικρό αριθμό ασθενών αναπτύσσεται το καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (CAPS), που χαρακτηρίζεται από θρομβώσεις σε πολλαπλά μικρά αγγεία και οδηγεί σε πολυοργανική ανεπάρκεια με υψηλή θνητότητα. Άλλες σημαντικές εκδηλώσεις του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου είναι οι μαιευτικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ανεξήγητο θάνατο ενός ή περισσότερων μορφολογικά φυσιολογικών εμβρύων στη 10η ή μεγαλύτερη εβδομάδα της κυήσεως, ο πρόωρος τοκετός ενός ή περισσοτέρων μορφολογικά φυσιολογικών νεογνών πριν την 34η της κυήσεως λόγω εκλαμψίας ή σοβαρής προεκλαμψίας, και 3 ή περισσότερες αλληλοδιάδοχες ανεξήγητες αποβολές πριν τη 10η εβδομάδα της κυήσεως.

Βλέπε αντίστοιχα πακέτα εξετάσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL