– Λήψεις ουρηθρικών εκκριμάτων και καλλιέργειες (Αερόβια & αναερόβια καλλιέργεια, Άμεση μικροσκοπική για μύκητες, τριχομονάδες, neisser, κόκκους, Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia)
– Πλήρεις καλλιέργειες σπέρματος (Αερόβια & αναερόβια καλλιέργεια, Άμεση μικροσκοπική για μύκητες, τριχομονάδες, neisser, κόκκους, Mycoplasma, Ureaplasma,)
– PSA, FPSA, Λόγος FPSA/PSA
ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:

  • 1 > ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ
  • 2 > ΧΡΩΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ TYGERBERG
  • 3 > ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΤΕΡΑΤΟΖΩΟΣΠΕΡΜΙΑΣ.

 

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ DNA ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ (DFI)

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 8-OHdG

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL