Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος ( MEDISYN QUALITY SYSTEM )

– Βιοχημικές αναλύσεις αίματος, βιολογικών υγρών

– Ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων

– Προσδιορισμοί ηλεκτρολυτών

– Αναλύσεις ούρων (τυχαίου δείγματος ή συλλογής εικοσιτετραώρου)

– Επίπεδα φαρμάκων

– Παρακολούθηση διαβήτη με καμπύλη σακχάρου

– Μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1C) με μέθοδο αναφοράς ΗPLC.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL