Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος ( MEDISYN QUALITY SYSTEM )

– Βιοχημικές αναλύσεις αίματος, βιολογικών υγρών

– Ηλεκτροφορήσεις λευκωμάτων

– Προσδιορισμοί ηλεκτρολυτών

– Αναλύσεις ούρων (τυχαίου δείγματος ή συλλογής εικοσιτετραώρου)

– Επίπεδα φαρμάκων

– Παρακολούθηση διαβήτη με καμπύλη σακχάρου

– Μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1C) με μέθοδο αναφοράς ΗPLC.