Διάγνωση του COVID-19 – Που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή;

Διάγνωση του COVID-19

Το ECDC και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνουν επί του παρόντος τη διάγνωση COVID-19 με μοριακές εξετάσεις που ανιχνεύουν το RNA του ιού SARS-CoV-2.

Αξιόπιστες εξετάσεις ταχείας διάγνωσης, ιδίως τα τεστ ανίχνευσης αντιγόνου για τον COVID-19, θα βοηθούσαν για τις πιο επείγουσες ιατρικές ανάγκες της δημόσιας υγείας.

Τα γρήγορα τεστ έχουν μικρότερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με τις μοριακές εξετάσεις και πριν τη χρησιμοποίηση τους στη ρουτίνα πρέπει να έχουν συγκριθεί καλά με πρότυπες μεθόδους

Τα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων SARS-CoV-2 έχουν περιορισμένη χρησιμότητα για  τη πρώιμη διάγνωση του COVID-19 καθώς μπορεί να χρειαστούν 10 ή περισσότερες ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων για τους ασθενείς να καταστούν  ανιχνεύσιμα  τα αντισώματα

Τα γρήγορα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων καθώς και άλλες μέθοδοι μέτρησης αντισωμάτων  θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη καταγραφή του πληθυσμού που έχει αναρρώσει από τη λοίμωξη και έχει αναπτύξει προστατευτικά αντισώματα

Όταν επικυρωθούν τα γρήγορα τεστ για έναν συγκεκριμένο διαγνωστικό σκοπό για τον COVID-19, θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά για τον έλεγχο της πανδημίας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. European Commission. EU Recommendations for testing strategies. 2020. Available here:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_on_testing_strategies_v2.pdf

2. Official Journal of the European Union 2009/108/EC: Commission Decision of 3 February 2009 amending Decision

2002/364/EC on common technical specifications for in vitro -diagnostic medical devices (notified under document

number C(2009) 565). Available here: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2009/108(1)/oj

3. Okba N, Muller M, Li W, Wang C, Geurts vanKessel C, Corman V et al medRxiv 2020. SARS-CoV-2 specific antibody

responses in COVID-19 patients. Available here: https://doi.org/10.1101/2020.03.18.20038059

4. Amanat F, Nguyen T, Chromikova V, Strohmeier S, Stadlbauer D, Javier A et al. A serological assay to detect SARS-CoV-2

seroconversion in humans. medRxiv 2020. Available here: https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037713

5. World Health Organization. Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19. March 2020. Available here:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331509/WHO-COVID-19-lab_testing-2020.1-eng.pdf

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με το ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ SARS-COV-2 – ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL