Καρκίνος Ωοθηκών-Εκτίμηση Κινδύνου

Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί το 4ο σε παγκόσμιο επίπεδο αίτιο θνησιμότητας λόγω νοσημάτων σχετιζόμενων με τον καρκίνο, στις γυναίκες. Αποτελεί περίπου το 20% των καρκίνων που πλήττουν τα γυναικεία γεννητικά όργανα. Εκδηλώνεται συνήθως μετά τα 50 έτη και χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η επιβίωση εξαρτάται άμεσα από την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.

Η συμβολή του εργαστηρίου:

Οι συνδυαστικές μετρήσεις των δεικτών HE4 & CA-125 έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα υψηλότερης ευαισθησίας (έως και 76,4%) και ειδικότητας (95%) προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες στη εκτίμηση του κινδύνου.

Βλεπε εξετάσεις καρκινικών δεικτών