ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Γενική Αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη, Mayer Κοπράνων, Ca 19-9
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
PSA ολικό , fPSA & Ratio
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΟΥ – ΒΙΟΔΕΙΚΤEΣ
Ca 15.3 + CEA
ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ – ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
Ca 125 + HE4
ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ
Ca 19-9, CEA, PSA, Free PSA
ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ca 15.-3, Ca 19-9, Ca-125, CEA

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL