– Λήψεις κολπικών, ουρηθρικών,εκκριμάτων

– Καλλιέργειες όλων των βιολογικών υγρών & επιχρισμάτων

– Καλλιέργειες – ταυτοποιήσεις αναεροβίων

– Αντιβιόγραμμα αεροβίων με MIC – Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση

– Καλλιέργειες μυκοπλασμάτων με δυνατότητα αντιβιογράμματος

– Καλλιέργειες μυκήτων

– Έλεγχος παρασίτων (παρασιτολογική εξέταση κοπράνων, σελοτέιπ τεστ)