– Καρδιακά ένζυμα – Τροπονίνη Υψηλής ευαισθησίας (High sensitivity)

– Κρεατινική Κιναση – ΜΒ (CΚ-ΜΒ)

– D- Dimers

– Ορμόνες θυρεοειδούς

– Ορμόνες γυναικολογικές, ανδρικού άξονα

– B χοριακή γοναδοτροπίνη