– Κλασικός προγεννητικός έλεγχος

– Έλεγχος θρομβοφιλίας (Ανοσολογικός και Μοριακός έλεγχος)