ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

Στο ανοσολογικό τμήμα με τη χρήση στην κλινική πράξη νέων ανοσοβιολογικών δεικτών, προσφέρονται εξετάσεις που βοηθούν στον προσδιορισμό των παθολογικών μηχανισμών και λειτουργιών των νοσημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος, συμβάλλοντας σημαντικά στην διερεύνηση των νοσημάτων, στον έλεγχο της πορείας της νόσου και την διαχείριση της θεραπείας.

Ο έλεγχος του Ανοσοποιητικού Συστήματος περιλαμβάνει τον έλεγχο της ακεραιότητας του Ενδογενούς ή Έμφυτου (Innate) καθώς και του Προσαρμοστικού ή Επίκτητου (Adaptive) ανοσοποιητικού συστήματος. Περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο των βασικών κυτοκινών, των ουσιών δηλαδή που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των επιμέρους κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος..

Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί ένα θαυμάσιο δίκτυο μεταξύ κυττάρων και πρωτεϊνών που συνεργάζονται αρμονικά, με στόχο την προστασία  του οργανισμού από διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς και καρκινικά κύτταρα.

Ταυτόχρονα όταν το σύστημα αυτό λειτουργεί αρμονικά,  αυτοπεριορίζεται στην απολύτως αναγκαία και μη  καταστροφική για τους φυσιολογικούς ιστούς δράση. Αυτά τα κύτταρα και οι πρωτεΐνες δεν αποτελούν ένα ενιαίο όργανο όπως η καρδιά ή το ήπαρ, αλλά βρίσκονται διασπαρμένα σε όλο το σώμα ώστε να παρέχουν γρήγορη ανταπόκριση σε πιθανές απειλές.

Τα κύρια πεδία όπου οι ανοσολογικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για την εργαστηριακή διάγνωση είναι:

pastedGraphic.png Αυτοάνοσα νοσήματα (Ρευματοειδής αρθρίτιδα, SLE, Συστηματικές αγγειίτιδες κ.α.) 

Ηλεκτροφόρηση, Ανοσοκαθήλωση, Αντιπυρηνικά αντισώματα/ ΑΝΑ, Anti-ENA, -DNA, Anti-dsDNA, Αντι-μιτοχονδριακά (ΑΜΑ), Anti SS-A (Ro), SS-B (La), Anti-Sm, Anti-RNP, Anti-CCP, ASMA, Ανοσοσφαιρίνες A, G, M, D, E, , APCA, c-ANCA, p-ANCA, hs-CRP, RF-test, β2-Μικροσφαιρίνη, Συμπλήρωμα C3, C4, CH50- ολικό

pastedGraphic.png Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας  

Μοριακή τυποποίηση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA-A, HLA-B, Aνίχνευση HLA DQ2 (DQA1*0501/DQB1*0201) & HLA DQ8,  σχετιζόμενων με κοιλιοκάκη, HLA B27

pastedGraphic.png Ανοσοανεπάρκειες

Ανοσοσφαιρίνες A, G, M, D, E/ Συμπλήρωμα C3, C4, CH50- ολικό/ Πλήρης Ανοσοφαινότυπος/ Προσδιορισμός Κυτταροκινών: Ιντερλευκίνη 10 (IL-10) , Παράγοντας Νέκρωσης Όγκων α (TNFα), Ιντερλευκίνη 2 (IL-2)

pastedGraphic.png Αιματολογικά νοσήματα 

Πλήρης Ανοσοφαινότυπος: Ουδετερόφιλα, Μονοκύτταρα (CD14), Β Λεμφοκύτταρα (CD19), Βοηθητικά Τ Λεμφοκύτταρα (CD4), Κυτταροτοξικά Τ Λεμφοκύτταρα (CD8), ΝΚ Κύτταρα (CD16/CD56)

pastedGraphic.png Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων

Ηπατίτιδες , Ερυθρά (Rubella) HIV I, II, Τοξόπλασμα, Kυτταρομεγαλοϊός (CMV), Έρπης (HSV), Ελικοβακτηρίδιο, Χλαμύδια, Ανεμευλογιά (VZV), Λιστέρια, Μυκόπλασμα, ASTO, EBV, Αντισώματα ιλαράς, Borrelia, Brucella, Παρωτίτιδα, Αντιεχινοκοκκικά Αb.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL