Στο Μικροβιολογικό εργαστήριο MEDANALYSIS εκτελείται ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων με στόχο τη διάγνωση ή και την πρόληψη διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, καθώς και την παρακολούθηση της θεραπείας.

Το μικροβιολογικό εργαστήριο MEDANALYSIS διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών και αξιόπιστο σύστημα μηχανοργάνωσης και εκτέλεσης των εξετάσεων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή υψηλής ποιότητας προληπτικής και διαγνωστικής ιατρικής, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα εργαστηριακού σφάλματος.

Η αρτιότητα των αποτελεσμάτων διασφαλίζεται από την αξιολόγηση τους από τον ιατρό, και την εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε ασθενούς ανάλογα με το ιστορικό. 

Στο μικροβιολογικό εργαστήριο πραγματοποιούνται καθημερινά οι ακόλουθες εξετάσεις:

  Καλλιέργειες Ρινικού, Φαρυγγικού, Ωτικού επιχρίσματος

  Γενική ούρων, Καλλιέργεια ούρων

– Μικροσκόπηση με αντίθεση φάσης (phase contrast) για αναζήτηση σπειραματικών ερυθρών στη γενική ούρων, σε περιπτώσεις αιματουρίας, καθώς η σπειραματική αιματουρία απαιτεί ανοσολογικό έλεγχο και βιοψία νεφρού.

– Λήψη και καλλιέργεια Κολπικού/Τραχηλικού επιχρίσματος για κοινά παθογόνα αερόβια/αναερόβια μικρόβια,  Μυκόπλασμα,  Ουρεάπλασμα  και Χλαμύδια

-Καλλιέργεια Σπέρματος για κοινά παθογόνα αερόβια/αναερόβια μικρόβια,  Μυκόπλασμα, Ουρεάπλασμα και Χλαμύδια

– Καλλιέργεια Ουρηθρικού εκκρίματος για κοινά παθογόνα αερόβια/αναερόβια μικρόβια,  Μυκόπλασμα , Ουρεάπλασμα και Χλαμύδια

– Καλλιέργεια τραύματος ή Δερματικής βλάβης για κοινά παθογόνα

– Καλλιέργεια Πτυέλων ή Βρογχικών Εκκρίσεων

– Αιμοκαλλιέργεια

– Strept TEST (ανίχνευση Streptococcus pyogenes group A)

– Rapid test για Γρίπη ή μοριακός έλεγχος για Γρίπη Α&Β

-Καλλιέργεια Κοπράνων

-Mayer Κοπράνων (Ανίχνευση αίματος στα κόπρανα)

-Παρασιτολογική και λειτουργική εξέταση κοπράνων και σελοτέιπ τεστ

– Καλλιέργεια Ξέσματος Νυχιών (χεριών-ποδιών) ή από διάφορες άλλες δερματικές παθήσεις για ανίχνευση μυκήτων.

-Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων με βιοχημικές δοκιμασίες και με τη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος Vitek, όπου απαιτείται.

-Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά με Kirby Bower ή και προσδιορισμό MIC (ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση) με τη χρήση του Vitek.

Ο ακριβής προσδιορισμός της αντοχής στα αντιβιοτικά , αλλά και σωστή ταυτοποίηση των μικροβιακών παθογόνων είναι υψίστης σημασίας καθώς οι μικροβιακές αντοχές στη χώρα μας είναι  από τις υψηλότερες στην Ευρώπη , λόγω της κατάχρησης των αντιβιοτικών στην κοινότητα.

Αυτή η πραγματικότητα καθιστά δύσκολη πολλές φορές τη θεραπεία των λοιμώξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια που βρίσκονται όχι μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και στην κοινότητα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL