ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 8-OHdG

oxeidotiko stress

Το οξειδωτικό στρες είναι κύρια αιτία της ελαττωματικής λειτουργίας του σπέρματος προκαλώντας βλάβες στο DNA επιπρόσθετα του κατακερματισμού, σχετιζόμενο έτσι με ανδρική υπογονιμότητα ή και επαναλαμβανόμενες αποβολές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση της οξείδωσης του DNA του σπέρματος είναι πολύ σημαντική για τη διαχείριση της ανδρικής υπογονιμότητας. Ένας πρώιμος δείκτης οξείδωσης του DNA είναι ο σχηματισμός προϊόντων όπως η 8-υδρόξυ-δεοξυγουανοσίνη (8-OHdG).

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα 8-OHdG στο σπέρμα, συνδέονται στενά με τις παραμέτρους ποιότητας του σπέρματος και την ανδρική υπογονιμότητα. Τα επίπεδα 8-OHdG στο σπερματικό πλάσμα συσχετίζονται σημαντικά με τον όγκο του σπέρματος, τον συνολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων και τη φυσιολογική μορφολογία του σπέρματος. Οι μέσες τιμές των επιπέδων της 8-OHdG είναι επίσης σημαντικά υψηλότερες σε υπογόνιμα άτομα από ότι σε υγιείς γόνιμους άνδρες.

Η εξέταση 8-OHdG στο σπέρμα, βασίζεται σε μία εργαστηριακή τεχνική, που υποστηρίζεται από μεγάλη και αξιόπιστη βιβλιογραφία. Η μέθοδος βασίζεται στον υπολογισμό των επιπέδων της 8-OHdG (8-υδρόξυ-δεοξυγουανοσίνης) που αποτελεί ένα προϊόν εκφύλισης του DNA. Η γουανοσίνη θα μετατραπεί σε 8-υδρόξυ-δεοξυγουανοσίνη όταν δημιουργηθεί οξειδωτικό στρες που υπερκαλύπτει την αντιοξειδωτική ικανότητα του κυττάρου. Η μέθοδος ανίχνευσης βασίζεται στην κυτταρομετρία ροής, όπου γίνεται υπολογισμός ενός τεράστιου αριθμού σπερματοζωαρίων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL