Το βιοχημικό εργαστήριο του MEDANALYSIS διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών και αξιόπιστο σύστημα μηχανοργάνωσης και εκτέλεσης των εξετάσεων.

Η αρτιότητα των αποτελεσμάτων διασφαλίζεται από την αξιολόγηση τους από τον ιατρό, και την εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε ασθενούς ανάλογα με το ιστορικό.

Πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήριο μας διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Κρεατινική κινάση και ισοένζυμα (CK, CK-MB), γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH), οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT), Τροπονίνη Ι High Sensitive, ΒΝΡ,NT-proBNP

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ολική χοληστερόλη (TC), HDL και LDL χοληστερόλη, τριγλυκερίδια (TRIG), απολιποπρωτεϊνες ApoA1, ApoB, Lp(α).

ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Χολερυθρίνη ολική (TBIL) και άμεσος(DBIL) , οξαλοξική και πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGOT & SGPT), γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH), γ-γλουταμύλ-τρανσφεράση (γ-GT), αμυλάση, λιπάση, αλκαλική φωσφατάση (ALP). 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ολικά λευκώματα (TP), λευκωματίνες (ALB), σφαιρίνες, ουρία (UREA) και κρεατινίνη (CREATININ) ορού και ούρων, κάθαρση κρεατινίνης (GFR), ουρικό οξύ (UA), ιόντα (νάτριο, κάλιο, χλώριο, ασβέστιο, φωσφόρος, μαγνήσιο) ορού και ούρων, Χαλκός (Cu), Ψευδάργυρος (Zn).

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: γλυκόζη (GLU), καμπύλη σακχάρου, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη-HbA1c με HPLC,  c-πεπτίδιο .

ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: σίδηρος (Fe), CRP, τρανσφερίνη (TRF), σερουλοπλασμίνη (Cp), ψευδοχολινεστεράση, γαλακτικό οξύ (LA), μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE), αλδολάση (ALS), γλυκόζο-6- φωσφορική δεϋδρογενάση (G6PD), ηλεκροφόρηση λευκωμάτων, MAYER κοπράνων.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Σαλικυλικά, παρακεταμόλη, διγοξίνη, λίθιο, φαινυτοΐνη, φαινοβαρβιτάλη, βαλπροϊκό οξύ, βανκομυκίνη και καρβαμαζεπίνη.

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ: PSA, FREE-PSA, CEA, AFP, Ca 19-9, Ca 125, Ca 15-3,  β2-μικροσφαιρίνη, Χρωμογρανίνη Α, TPA,NSE.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΗΨΗΣ: προκαλσιτονίνη (PCT).

Για τις βιοχημικές εξετάσεις εφαρμόζονται συνεχείς εσωτερικοί ποιοτικοί ελέγχοι (καθημερινά) και εξωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι με 3 συμμετοχές κατ΄ έτος σε συνεργασία με διεθνείς αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού (BIORAD-MEDISYN).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL