Έλεγχος Προστάτη Στους Άνδρες

Έλεγχος για τη πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη:

  • Έναρξη στην ηλικία των 50 ετών με δακτυλική εξέταση και μέτρηση του PSA , με επανάληψη ελέγχου ανά 2ετία έως την ηλικία των 59 ετών και ανά έτος μετά το 60ο έτος ηλικίας .
  • Εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό η ηλικία έναρξης θα πρέπει να είναι το 40ο έτος ηλικίας και η επανάληψη του ελέγχου ετήσια .

Η συμβολή του εργαστηρίου:

  • Μέτρηση PSA

fPSA όταν το PSA βρεθεί αυξημένο και υπολογισμός του λόγου freePSA/ Total PSA

Βλεπε εξετάσεις καρκινικών δεικτών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL