Στο Αιματολογικό Εργαστήριο του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου MEDANALYSIS πραγματοποιούνται ένα πλήθος εξετάσεων ρουτίνας, αλλά και πιο εξειδικευμένων εξετάσεων και σε συνεργασία με το Συνεταιρισμό Εργαστηριακών Ιατρών.

Το εργαστήριο εφαρμόζει συνεχείς εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους, και συμμετέχει σε σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου με 3 συμμετοχές κατ΄ έτος (BIORAD-MQS PLUS), ως ένα ακόμα εργαλείο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.

Οι παρεχόμενες εξετάσεις που πραγματοποιούνται αναλυτικά είναι:

-Γενική εξέταση αίματος (μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος-πεδίο στο οποίο ο γιατρός έχει μεγάλη εμπειρία) 

-Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)

-Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)

-Μέτρηση Anti-Xa (για LMWH και ARIXTRA) 

-Μέτρηση επιπέδων Eρυθροποιητίνης

-Έλεγχος Αιμόστασης:

Χρόνος Πορθρομβίνης (PT), Χρόνος Μερικής Θροβμοπλαστίνης (APTT), Ινωδογόνο, D-Dimers,  Δραστικότητα παραγόντων πήξης: FV – FX – FVIII – FVII – FIX – FXI- FXII, FXIII, vWF και Αντιγόνο (Ag)vWF

-Έλεγχος Θρομβοφιλίας:

Αντιπηκτικό του Λύκου (LA) και Mixing Test , Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (ATIII), Δραστικότητα Πρωτεΐνης-C,  Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C για τον έλεγχο του παράγοντα V-Leiden (APC-R), Αντιγόνο ελεύθερης πρωτεΐνης S (freeProt-S), Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG, IgM, Αντισώματα έναντι β2 γλυκοπρωτεινης I IgG, IgM

-Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας για ανίχνευση μεταλλάξεων:

FV Leiden 1691A, FII G20210A, MTHFR-677T, MTHFR-1298C 

-Διερεύνηση Αιμοσφαιρινοπαθειών:

Ανίχνευση Αιμοσφαιρiνών με HPLC, Ενδοερυθροκυτταρικά έγκλειστα μετά επώασης

Μοριακός Έλεγχος για ανίχνευση μεταλλάξεων α, β ή και δβ μεσογειακής αναιμίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL