Διασφάλιση Ποιότητας – Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος Σεπτέμβριος 2021

Διασφάλιση Ποιότητας

To ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ MEDANALYSIS είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 για διενέργεια Εργαστηριακών Εξετάσεων σε Βιολογικά Δείγματα.

Η συμμετοχή σε διεργαστηριακά σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου,  αποτελεί μονόδρομο και ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη διασφάλιση ορθού εργαστηριακού αποτελέσματος.

Το ιατρείο συμμετέχει σε 6 Διεργαστηριακά Σχήματα Ελέγχου Ποιότητας (EQC) σε Κλινική Χημεία (4 ετήσιες συμμετοχές), Αιματολογία (2 ετήσιες συμμετοχές), Ορμόνες (2 ετήσιες συμμετοχές), Πήξη (1 συμμετοχή), Βακτηριολογία (1 συμμετοχή) και Ούρα (1 συμμετοχή).

Τα αποτελέσματα του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου της Κλινικής Χημείας για το μήνα Σεπτέμβριο  παρουσιάζονται αναλυτικά και σε πλήρη συμφωνία με το μέσο όρο των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων που συμμετέχουν. 

pastedGraphic.png

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL