Νέα εξέταση: Μοριακή ανίχνευση SARS-CoV-2, Γρίπης Α, Γρίπης Β και RSV

Με μία λήψη ρινοφαρυγγικού ή φαρυγγικού επιχρίσματος, σε ειδικό στυλεό  υπάρχει η δυνατότητα μοριακής ανίχνευσης των τεσσάρων αυτών ιών του αναπνευστικού με δυνατότητα απάντησης αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεομάρτυρος Δημητρίου 1,
Tρίπολη

info@medanalysis.gr

2710 224245

SOCIAL